Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-5/2018, 2018-02-15, Dialog Techniczny na Dostawę specjalistycznego sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi dla potrzeb badań naukowych oraz prac rozwojowych i upowszechniających w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także instalację, skonfigurowanie i przetestowanie oraz serwis gwarancyjny ww. sprzętu w siedzibie Zamawiającego

OGŁOSZENIE  O  DIALOGU  TECHNICZNYM  NA

 

dostawę specjalistycznego sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi dla potrzeb badań naukowych oraz prac rozwojowych i upowszechniających w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także instalację, skonfigurowanie i przetestowanie oraz serwis gwarancyjny ww. sprzętu w siedzibie Zamawiającego.

Warszawa, dnia 15.02.2018 r.

Nr sprawy: TA/ZP-5/2018

Nr ogłoszenia:

Ogłoszenie o Dialogu Technicznym
Regulamin przeprowadzenia Dialogu Technicznego
Załącznik nr 1 do ogłoszenia - Formularz zgłoszenia
Załącznik nr 2 - Specyfikacja Sprzętu
Benchmarks PassMark - High CPU z dnia 6.02.2018 r.
Benchmarks PassMark - Middle CPU z dnia 6.02.2018 r.
Benchmarks PassMark - High GPU z dnia 6.02.2018 r.
Benchmarks PassMark - Middle GPU z dnia 6.02.2018 r.