Europejska kampania informacyjna 2016-2017

 
         

 

 

Komitet Zdrowia Publicznego PAN
– Patron merytoryczny
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
– Patron honorowy
   

 

   AKTUALNOŚCI        

 Konkurs Dobrych Praktyk

 

Zapraszamy do udziału w Konkursie Dobrych Praktyk. Zgłoszenia do 30 września 2016 r. Szczegóły poniżej w zakładce Konkurs


 
 

Konferencja

 

Konferencja 28 września
2016 r.,
Gdańsk, we współpracy z OSPSBHP Oddział Gdański

  więcej       


 

Konferencja

 

Konferencja 24 października 2016 r., Starogard Gdański, główny organizator POLPHARMA S.A.

 

O Kampanii

Informacje ogólne
Europejska Kampania 2016-2017 dotyczy problemów starzejącego się społeczeństwa w środowisku pracy...
więcej

Wydarzenia

Działania Kampanii
Polska edycja Kampanii obejmuje przedsięwzięcia promujące efektywne zarządzanie wiekiem w pracy ...
więcej

Weź udział w Kampanii

Zaproszenie do udziału
W kampanii mogą wziąć udział organizacje o dowolnej wielkości i z dowolnego sektora oraz osoby indywidualne...
więcej

 

Dlaczego ten temat?

-        populacja pracowników w Europie starzeje się — wynika z tego dłuższe życie zawodowe

-        obserwowany jest ogólny niedobór siły roboczej i wykwalifikowanych pracowników

-        coraz większa jest liczba pracowników z problemami zdrowotnymi i przewlekłymi chorobami

-        coraz częściej pojawiają się problemy związane z wydajnością i poziomem absencji

-        w kontekście starzejącej się siły roboczej zarządzanie bezpieczeństwem pracy wymaga podejścia wieloaspektowego

Jakie są cele kampanii?

-        promowanie zrównoważonej pracy, już od początku życia zawodowego oraz zdrowego starzenia się

-        podkreślanie znaczenia profilaktyki zdrowotnej przez całe życie zawodowe pracownika

-        wspieranie pracodawców i pracowników (w tym szczególnie w MŚP) przez dostarczanie informacji i narzędzi pomocnych w zarządzaniu
-        bezpieczeństwem pracy w kontekście starzejącej się siły roboczej

-        ułatwianie wymiany informacji, identyfikacja i upowszechnianie dobrych praktyk.

 

Jakie są główne obszary tematyczne kampanii?

-        profilaktyka zdrowotna przez całe życie zawodowe — podejście holistyczne

-        zdolność do pracy i równowaga między wymogami związanymi z pracą a indywidualnymi zasobami

-        ocena ryzyka uwzględniająca różnorodność pracowników

-        dostosowanie miejsc pracy do wieku i możliwości pracowników

-        zapobieganie niepełnosprawności, rehabilitacja i powrót do pracy

-        uczenie się przez całe życie

-        promowanie zdrowia w miejscu pracy

-        zarządzanie zasobami ludzkimi a zarządzanie bezpieczeństwem pracy

 

Kto jest organizatorem kampanii?

Kampania jest przedsięwzięciem koordynowanym przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) i organizowanym w ponad 30 państwach UE.

W każdym kraju kampania jest współorganizowana i  wspierana przez sieć partnerów: krajowe punkty centralne (w Polsce jego rolę pełni CIOP-PIB), oficjalnych partnerów kampanii, europejskich partnerów społecznych, partnerów medialnych, Europejską Sieć Przedsiębiorczości (EEN), instytucje i agencje UE.

mniej

Działania Kampanii

 

Konferencje i seminaria krajowe:
 

Konferencja „Zrównoważone życie zawodowe” 28 września 2016, Gdańsk
      (we współpracy z OSPSBHP Oddział Gdański)
      - Zaproszenie
      - Program i formularz zgłoszeniowy (.doc)

 

24 października, Starogard Gdański (główny organizator: POLPHARMA S.A.)

Konkurs Dobrych Praktyk (zgłoszenia są przyjmowane do 30 września 2016). Więcej informacji w zakładce Konkurs.
Pokazy filmów dotyczących bezpieczeństwa pracy – październik, Warszawa, Łódź
     październik - pokazy filmu „Automotic Fitness”– Warszawa, Gdańsk
Prezentacje nt. kampanii w firmach i organizacjach, na zaproszenie zainteresowanych firm
Publikacje, materiały informacyjne, strona internetowa  https://bezpieczni.ciop.pl/, Facebook.
Współpraca z partnerami kampanii: firmami i organizacjami które chcą się zaangażować w promowanie idei kampanii wśród swoich pracowników i partnerów biznesowych.
Współpraca z mediami
           odbyły się:
Konferencja "Bezpieczni w pracy i w domu", 9 września 2016, Jabłonna k. Warszawy.
Główny organizator: Sieć Ekspertów ds. BHP certyfikowanych przez CIOP-PIB.
Program konferencji
Konferencja "Zrównoważone życie zawodowe – wyzwanie dla pracodawców i pracowników", Kraków, 28 czerwca 2016 r.
Program
Galeria zdjęć
23 czerwca  – Łódź (we współpracy z Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości)
Program
Galeria zdjęć
Pokaz filmu pt. „Winobranie” i panel dyskusyjny z udziałem ekspertów - dla studentów Politechniki Częstochowskiej i Akademii im. J. Długosza w Częstochowie, 14 czerwca 2016 r.
Program
Galeria zdjęć
Konferencja „Ochrona zdrowia pracujących w perspektywie zdrowia publicznego” 9 czerwca 2016 r. – Łódź (główny organizator: Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna
Program konferencji
Galeria zdjęć
Konferencja 6-7 czerwca, Kielce (główny 0rganizator: Instytut Ochrony Środowiska),
strona konferencji: http://konferencjaedu.ios.org.pl/
Galeria zdjęć
Konferencja pn. „Zrównoważone życie zawodowe” i piknik edukacyjny „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie” – 3 czerwca 2016 r., Starachowice.
Program konferencji i zaproszenie 
Galeria zdjęć
Piknik edukacyjny - Plakat
Galeria zdjęć
Międzynarodowa Konferencja pn. „Zrównoważone życie zawodowe” - 18 maja 2016 r., CIOP-PIB, Warszawa
Program konferencji
Otwarcie prasowe polskiej edycji kampanii z udziałem Elżbiety Rafalskiej, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz dr Christy Sedlatschek, Dyrektora EU-OSHA - 18 maja 2016 r., CIOP-PIB, Warszawa
Program spotkania prasowego
Udostępnienie materiałów informacyjnych uczestnikom Międzynarodowych Targach SAWO 2016 na stoisku CIOP-PIB, 27-28 kwietnia 2016 r., Poznań
   
 

wzięliśmy udział:

Pokaz filmu „Winobranie” i prezentacja kampanii „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie” podczas Krajowej Narady Głównej Inspekcji Sanitarnej, 30-31 maja 2016 r., Gdańsk

 

 

mniej

Weź udział w kampanii

 

W kampanii mogą wziąć udział organizacje o dowolnej wielkości i z dowolnego sektora oraz osoby indywidualne. Zachęcamy do:

-      upowszechniania materiałów kampanii w swoich miejscach pracy

-      udziału w wydarzeniach kampanii, albo też ich organizowania

-      stosowania i propagowania narzędzi wspierających zarządzanie wiekiem w pracy
        (https://healthy-workplaces.eu/pl/healthy-workplaces-all-ages-e-guide)

-      dołączenie do grona partnerów kampanii

-      śledzenie aktualnych informacji przekazywanych poprzez media społecznościowe
        (https://www.facebook.com/Bezpieczni-na-starcie-zdrowi-na-mecie-509654642567883/)

 

Partnerzy kampanii

Zapraszamy do współpracy organizacje, przedsiębiorstwa i osoby indywidualne, które chcą się zaangażować w promowanie idei kampanii wśród swoich pracowników i partnerów biznesowych.

 

 

Jak wziąć udział w kampanii i uzyskać status partnera

 

Zgłoszenie partnerstwa  

 

 

Kontakt z organizatorami kampanii w Polsce:

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
Krajowy Punkt Centralny EU-OSHA
Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa
Tel. 22 623 36 77, 623 37 22, email:focalpoint.pl@ciop.pl
www.ciop.pl

mniej

Konkurs

Europejski Konkurs Dobrych Praktyk
Konkurs związany z bieżącą Kampanią ma na celu wyróżnienie aktywnego zarządzania wiekiem starzejącej się siły roboczej...
więcej

Partnerzy

Partnerzy Kampanii
Zostań PARTNEREM Kampanii "Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie" !
więcej

Kontakt

Organizatorzy Kampanii w Polsce
Organizatorem polskiej edycji Kampanii jest Krajowy Punkt Centralny EU-OSHA umiejscowiony w CIOP-PIB...
więcej

Konkurs Dobrych Praktyk pn. „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” jest elementem europejskiej kampanii informacyjnej „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie” prowadzonej przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA).

 

Konkurs ma na celu wyróżnienie przedsiębiorstw i organizacji aktywnie zarządzających bezpieczeństwem i higieną pracy w kontekście starzejącej się kadry pracowniczej oraz promowanie najlepszych rozwiązań w tym zakresie. Szukamy przykładów dobrych praktyk zapewniających pracownikom zachowanie zdrowia przez cały okres ich aktywności zawodowej, a także po przejściu na emeryturę, możliwych do zastosowania w innych organizacjach.

 

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkie firmy i organizacje, które w okresie ostatnich 5 lat wprowadziły w swoim przedsiębiorstwie zmianę związaną z zarządzaniem wiekiem lub ze zrównoważonym życiem zawodowym. Ważne jest, aby efekty tej zmiany były odczuwalne do dziś.

 

Konkurs jest podzielony na dwa etapy: etap krajowy – organizowany przez Krajowy Punkt Centralny EU-OSHA przy Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – PIB oraz etap europejski – organizowany przez EU-OSHA w Bilbao.

 

Na etapie krajowym zostaną przyznane 3 nagrody pieniężne w wysokości:

I miejsce – 4 500 zł

II miejsce – 3 500 zł

III miejsce – 2 500 zł

Nagrodzone rozwiązania będą opublikowane w prasie branżowej oraz na stronach internetowych Instytutu i kampanii. Spośród laureatów krajowych Jury wybierze 2 najlepsze zgłoszenia do przekazania na poziom europejski.

 

Wręczenie nagród laureatom edycji krajowej odbędzie się pod koniec października 2016 r.

 

Ceremonię wręczenia nagród na etapie europejskim zaplanowano na wiosnę 2017 r. 

 

Aby wziąć udział w konkursie wystarczy pobrać formularz wniosku, wypełnić go i przesłać na adres: focalpoint.pl@ciop.pl.

 

Szczegółowe informacje w materiałach poniżej.

 

Zgłoszenia są przyjmowane do 30 września 2016 r.

 

 

 

 

mniej

 

Lista partnerów  

 

Zapraszamy do współpracy organizacje, przedsiębiorstwa i osoby indywidualne, które chcą się zaangażować w promowanie idei kampanii wśród swoich pracowników i partnerów biznesowych.

 

Jak wziąć udział w kampanii i uzyskać status partnera

 

Zgłoszenie partnerstwa  

 

 

 

 

 

 

mniej
 

Kontakt z organizatorami kampanii w Polsce:

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

Krajowy Punkt Centralny EU-OSHA

Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa

Tel. 22 623 36 77, 623 37 22, email:focalpoint.pl@ciop.pl

www.ciop.pl/KPC

 

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

mniej
 
Materiały kampanii
  Plakat kampanii
  Ulotka kampanii
  Przewodnik po kampanii
  Konkurs dobrych praktyk
  Film o Kampanii
  Baner internetowy
  Zarządzanie wiekiem –
  wyniki badań własnych CIOP-PIB
  Film o Napo
  Zamówienie na film o Napo

 

Zachęcamy do korzystania z materiałów w wersji elektronicznej. W przyszłym roku spodziewamy się kolejnej partii materiałów drukowanych i wówczas będzie można je zamawiać. Obecnie zbieramy jeszcze zamówienia jedynie na film z serii Napo na płycie DVD.