BHP info
O BHP INFO

 

W BHP Info (np. "Praca na wysokości", "Praca biurowa", "Komputerowe stanowisko pracy", "Stanowisko pracy spawacza", "Czas pracy kierowcy", "Oświetlenie", "Choroby zawodowe", "Ochrona pracy kobiet"...) udostępniono serwisy krótko opisujące różne zagadnienia z zakresu BHP często poszukiwane przez Użytkowników Internetu, zgrupowane w 5 obszarach tematycznych.

 

Sprawy ogólne BHP

 

 

Szczególne rodzaje pracy

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
     
     
     
 

 

Opisy zagrożeń zawodowych

 

 

 

Stanowiska pracy

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   

Szczegółowo o środkach ochrony indywidualnej

 

   

 

 

     
     
     
     
     

 

 

 
Polecamy

Zarządzanie wiekiem. Pracownicy 50+

zobacz

 

 

Europejska Kampania 2016-2017 pn. "Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie"

zobacz

 

 

Opracowane przez międynarodowy zespół ekspertów Karty Charakterystyki Zagrożeń Zawodowych, związanych z wykonywaniem 80 różnych zawodów, zalecenia dotyczące działań i środków profilaktycznych.

zobacz

 
 

CHEMPYŁ - baza wiedzy o zagrożeniach chemicznych i pyłowych, wspomagająca ocenę narażenia i ryzyka zawodowego spowodowanego występowaniem czynników chemicznych i pyłowych w środowisku pracy.

zobacz